fbpx
Regulamin2018-05-26T09:14:32+00:00

Regulamin korzystania ze strony siwood.pl

  1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym siwood.pl, prowadzony jest przez firmę SiWood sp.z o.o.  z siedzibą w Straszynie, Meblowa 10 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000676416, o kapitale zakładowym 100 000 PLN, NIP 6040184162, REGON 367202699
  2. Firma najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
  3. Przeglądanie asortymentu serwisu nie wymaga zakładania Konta.
  4. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym First.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
  5. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty handlowej w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
  6. Wszelkie prawa do serwisu internetowego firmy Siwood, w tym także tekstów, grafiki i zdjęć oraz innych elementów są zastrzeżone. Użytkownik nie może korzystać z materiałów zawartych na stronie bez zgody administratora w tym kopiować, modyfikować czy publikować jakiejkolwiek części lub całości strony siwood.pl
  7. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu i w zakresie wskazanym w Polityka prywatności. Zawiera ona zasady, cele i zakres na jakich są przetwarzane dane osobowe oraz prawa osób, których dane dotyczą. A także wykorzystywanie ich przez nasz serwis – dla potrzeb, w celu i w zakresie potrzebnym do korzystania z serwisu  jak również dla celów marketingowych i reklamowych w tym dla przesyłania ofert handlowych.
  8. Produkty prezentowane na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
  9. Firma SiWood zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych produktów, oraz jej zmiany bez podania przyczyny.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.